Aanmelden

Bij het aanmelden van een nieuwe leerling willen wij zo snel mogelijk, laagdrempelig de leerkrachten in de groepen handelingsgerichte adviezen geven voor een leerling met gehoor of taalproblemen. Hierbij maken we gebruik van de expertise aan de voordeur, de ambulant dienstverlener, door directe ondersteuning te bieden op de school.

Hiervoor werken wij sinds schooljaar 2018-2019 met een gefaseerde aanmeldprocedure ‘Aanmelden & Afstemmen’. Zie voor meer informatie hieronder de pagina over Aanmelden & Afstemmen.

Coördinator aanmeldpunt Schagen

Selma Bakkeraanmeldpuntnhn@viertaal.nl0224 299594

Bij voorkeur altijd eerst bellen!
Spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-11.00 uur

Procedure

Aanmelden & Afstemmen

Bekijk
Simea

Richtlijnen

Bekijk
Ondersteuning

Onderwijsarrangementen

Bekijk