Aanmelden

Voor kinderen met auditieve (doof/slechthorend) en of communicatieve beperkingen (taalontwikkelingsstoornis) kan extra ondersteuning uitkomst bieden. De leerling kan in aanmerking komen voor extra ondersteuning vanuit cluster 2, als de leerling voldoet aan de landelijke richtlijnen van Simea

Deze ondersteuning kan ingezet worden als ambulante ondersteuning binnen het regulier onderwijs of plaatsing op een school voor speciaal cluster 2 onderwijs.

Wij helpen u graag verder en vertellen wat we voor u kunnen betekenen. VierTaal heeft scholen en diensten in verschillende regio’s. In de regio Noord-Holland Noord/Schagen gaat het naast de ambulante dienst om de Burgemeester de Wildeschool (Speciaal Onderwijs) of het VierTaal College Schagen (Voortgezet Speciaal Onderwijs).

Let op: Op dit moment is er sprake van een groei in het speciaal onderwijs. Op de Burgemeester de Wildeschool is er zeer beperkt plaats voor nieuwe leerlingen. Er wordt een plaatsingslijst gehanteerd. Dit geldt ook voor de BdW in Alkmaar en Zwaag. We zetten ons in om voor alle leerlingen toch een passende ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons aanmeldpunt.

Aanmeldpunt regio Schagen

Voor ambulante begeleiding en voor plaatsing op kunt u contact opnemen met onze contactpersoon / trajectbegeleider: Selma Bakker

Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag, 9.00 -11.00 uur
T: 0224-299594 (mobiel nummer volgt z.s.m.)
E: aanmeldpuntnhn@viertaal.nl
A: VierTaal College Schagen, Hoep 28, 1741MC Schagen

Coördinator aanmeldpunt Schagen

Selma Bakkeraanmeldpuntnhn@viertaal.nl0224 - 29 95 94

Bij voorkeur altijd eerst bellen!
Spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 9.00-11.00 uur

Aanmelden

Procedure

Bekijk
Simea

Richtlijnen

Bekijk
Ondersteuning

Mogelijkheden

Bekijk