Aanmelden & Afstemmen

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met een gefaseerde aanmeldprocedure ‘Aanmelden & Afstemmen’. Deze procedure komt erop neer dat er direct na het eerste contact met ons aanmeldpunt zowel inhoudelijke als organisatorisch ondersteuning kan worden geboden.

Het aanmelden van een nieuwe leerling
Wij willen zo snel mogelijk, laagdrempelig de leerkrachten in de groepen handelingsgerichte adviezen geven voor een leerling met gehoor of taalproblemen. Hierbij maken we gebruik van de expertise aan de voordeur, de ambulant dienstverlener, door directe ondersteuning te bieden op de school.

Nadat uit het eerste contactmoment (filter) is gebleken dat de problematiek van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal, wordt er een casemanager/ambulant dienstverlener toegewezen. Gedurende een korte periode wordt de school en de leerling begeleid. De ondersteuningsbehoefte en de ondersteuningsvraag worden verduidelijkt. Deze periode duurt ongeveer 6 weken met een maximum van 16 uur.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:

  • een afsluiting van het contact
  • een toekenning intensief arrangement (plaatsing op de Burg. de Wildeschool)
  • een voortzetting van de ambulante ondersteuning vanuit VierTaal. We gaan door naar fase 2 en planmatig aan het werk, voor de duur van maximaal een half jaar.Na fase 2 zal er op basis van een evaluatie besloten worden of  de leerling in aanmerking komt voor een arrangement voor de duur van één jaar (zie pagina Onderwijsarrangementen), of dat het contact alsnog kan worden beëindigd.
Coördinator aanmeldpunt Schagen

Selma Bakkeraanmeldpuntnhn@viertaal.nl0224 299594

Bij voorkeur altijd eerst bellen!
Spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-11.00 uur