Richtlijnen Simea

Om in aanmerking te komen voor een onderwijsarrangement verzorgd door VierTaal, dient de leerling te voldoen aan de richtlijnen toelaatbaarheid voor ondersteuning of speciaal onderwijs aan leerlingen die doof, doofblind, slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Zie hiervoor de brochure van Simea:

http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toelating/toelaatbaarheid/

Kunt u bovenstaande link niet openen of heeft u nog vragen over de criteria in de brochure, neemt u dan contact op met ons aanmeldpunt Marianne van Duivenvoorde;

– 0224 299594 (spreekuur van maandag t/m donderdat tussen 9.00-11.00 uur