Pagina in bewerking!

Hieronder vindt u meer informatie over de werknemers van de ambulante dienst Schagen. Ons team is in regio's onderverdeeld naar de verschillende samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs.

Team ambulant dienstverleners regio Kop van Noord-Holland

Gerry Fokkinga

Werkzaam in het PO

g.fokkinga@viertaal.nl
06 – 395 789 93

Hans Teunissen

Werkzaam in het PO, VO en MBO
h.teunissen@viertaal.nl
06 – 130 568 96

Gerry
Fokkinga

Werkzaam in het PO

g.fokkinga@viertaal.nl
06 – 395 789 93

Hans
Teunissen

Werkzaam in het PO, VO en MBO

h.teunissen@viertaal.nl
06 -130 568 96

Team ambulant dienstverleners regio West-Friesland

Team ambulant dienstverleners regio Noord-Kennemerland

Team onderwijs ondersteuners

Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en overige teamleden